ที่อยู่

เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเคทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร 10330

02501 2021-34

บริษัทปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน