เกี่ยวกับบริษัท

การขายปลีกสินค้าอื่นๆ ในร้านค้าทั่วไป เช่น เสื้อผ้าสำเร็จรูป กล่องพัสดุ ทุนจดทะเบียน (บาท) 2000000 บาท

ที่อยู่

752 หมู่ที่ 14 ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ '3311

บจ.ทาทอง 19 กรุ๊ป จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน