เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

110 หมู่ที่ 7 ต.หนองไผ่ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ '3300

บจ.เอ็มเอสทีเค 1991 คอนสตรัคชั่น จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน