เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการผลิตและจำหน่าย พืชผลทางการเกษตรทุกชนิด ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

82/6 หมู่ที่ 5 ต.ยางชุมใหญ่ อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ '3319

บจ.เรียลฟาร์ม จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน