เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด สินค้าอุปโภค บริโภคทุกชนิด ทุนจดทะเบียน (บาท) 1200000 บาท

ที่อยู่

119 หมู่ที่ 8 ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ '3311

บจ.โชคเศรษฐีศรีสะเกษ 2021 จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน