เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการค้า โคขุน อาหารสัตว์ มูลสัตว์อัดเม็ด ฟางข้าว และกากมันหมักยีสต์ ทุนจดทะเบียน (บาท) 100000 บาท

ที่อยู่

52 หมู่ที่ 5 ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ '3321

หจ.กลุ่มปลูกข้าวหอมมะลิ (โคขุนหนองอาคูณ) ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน