เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการบริการเก็บเกี่ยวข้าวและไถนา ทุนจดทะเบียน (บาท) 10000 บาท

ที่อยู่

16/1 หมู่ที่ 4 ต.สมอ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ '3317

หจ.แปลงใหญ่บ้านดอนหลี่หมู่ 4 ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน