เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการค้าขายพืชผลทางการเกษตร ทุนจดทะเบียน (บาท) 50000 บาท

ที่อยู่

85 หมู่ที่ 21 ต.เมืองจันทร์ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ '3312

หจ.วิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ บ้านสวัสดี หมู่ 21 ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน