เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการทำนา ทำสวน ทำไร่ แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ข้าว เพื่อจำหน่าย ทุนจดทะเบียน (บาท) 10000 บาท

ที่อยู่

46 หมู่ที่ 5 ต.อีเซ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ '3312

หจ.วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าว อีเซ ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน