เกี่ยวกับบริษัท

ค้าวัสดุก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง เชื่อมเหล็ก ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

58 หมู่บ้าน หนองกี่ หมู่ที่ 7 ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ '3313

หจ.สถิตพาณิชย์ ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน