เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการค้า วัตถุดิบทางการเกษตรและสินค้าทางการเกษตรทุกชนิด ทุนจดทะเบียน (บาท) 200000 บาท

ที่อยู่

1 หมู่ที่ 5 ต.ตาเกษ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ '3312

หจ.วิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่บ้านหนองเหล็ก ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน