เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการค้า วัตถุดิบทางการเกษตร และสินค้าทางการเกษตรทุกชนิด ทุนจดทะเบียน (บาท) 50000 บาท

ที่อยู่

106 หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งไชย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ '3312

หจ.ทุ่งไชยสินรุ่งเรืองการเกษตร ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน