เกี่ยวกับบริษัท

ค้าขายพืชผลผลิตทางการเกษตร ทุนจดทะเบียน (บาท) 100000 บาท

ที่อยู่

46 หมู่ที่ 12 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ '3315

หจ.แปลงใหญ่ยางพาราหมู่ 12 กันทรอม ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน