เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการผลิต แปรรูป และจำหน่ายข้าวเปลือกอินทรีย์ ข้าวสาร ทุนจดทะเบียน (บาท) 30000 บาท

ที่อยู่

81 หมู่ที่ 4 ต.หัวช้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ '3312

หจ.วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าว ม.4 ต.หัวช้าง ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน