เกี่ยวกับบริษัท

ค้าขายผลผลิตทางการเกษตร ทุนจดทะเบียน (บาท) 100000 บาท

ที่อยู่

2 หมู่ที่ 1 ต.ภูฝ้าย อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ '3315

หจ.ภูฝ้ายสมาร์ทฟาร์เมอร์กรุ๊ป ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน