เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการผลิต แปรรูป และจำหน่ายข้าวเปลือกอินทรีย์ ข้าวสาร และสินค้าทางการเกษตรทุกชนิด ทุนจดทะเบียน (บาท) 30000 บาท

ที่อยู่

53 หมู่ที่ 10 ต.หัวช้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ '3312

หจ.วิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ข้าวบ้านหอย ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน