เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจกรรมสนับสนุนการผลิตพืชผลซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ทุนจดทะเบียน (บาท) 15000 บาท

ที่อยู่

108/1 หมู่ที่ 11 ต.บึงบอน อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ '3319

หจ.วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าวบึงบอน ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน