เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจกรรมสนับสนุนการผลิตพืชผลซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ทุนจดทะเบียน (บาท) 28000 บาท

ที่อยู่

86 หมู่ที่ 3 ต.ยางชุมใหญ่ อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ '3319

หจ.วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าวยางชุมใหญ่ ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน