เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจกรรมสนับสนุนการผลิตพืชผลซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ทุนจดทะเบียน (บาท) 40000 บาท

ที่อยู่

10 หมู่ที่ 6 ต.คอนกาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ '3319

หจ.วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าวคอนกาม ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน