เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจกรรมสนับสนุนการผลิตพืชผลซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ทุนจดทะเบียน (บาท) 35000 บาท

ที่อยู่

33 หมู่บ้าน โจดม่วง หมู่ที่ 10 ต.โจดม่วง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ '3316

หจ.วิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ข้าวโจดม่วง ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน