เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการบริการเก็บเกี่ยวข้าวและไถนา ทุนจดทะเบียน (บาท) 20000 บาท

ที่อยู่

44/1 หมู่ที่ 4 ต.หนองเชียงทูน อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ '3317

หจ.วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าวบ้านมัดกาปรางค์กู่ ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน