เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการทำนา ทำสวน ทำไร่ แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ข้าว เพื่อจำหน่าย ทุนจดทะเบียน (บาท) 50000 บาท

ที่อยู่

3 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งไชย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ '3312

หจ.หนองมะฮาดเจริญทรัพย์ ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน