เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้สูงขึ้น แปรรูปจากหัวมันสดเป็นมันเส้นเพื่อจำหน่าย ทุนจดทะเบียน (บาท) 10000 บาท

ที่อยู่

31 หมู่ที่ 9 ต.เขิน อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ '3313

หจ.มัน มุ่ง มั่ง มี เกษตรสมบูรณ์ ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน