เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการทำนา ทำสวน ทำไร่ และทำการเกษตรทุกประเภท ทุนจดทะเบียน (บาท) 50000 บาท

ที่อยู่

14 หมู่ที่ 5 ต.ส้มป่อย อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ '3316

หจ.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่หอมแดงต.ส้มป่อย ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน