เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการทำนา ทำสวน ทำไร่ แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร มันสำปะหลัง เพื่อรอจำหน่าย ทุนจดทะเบียน (บาท) 30000 บาท

ที่อยู่

113 หมู่ที่ 1 ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ '3314

หจ.มันแปลงใหญ่ตะเคียนรามตะวันออก เจริญรุ่งเรือง ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน