เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการทำนา ทำสวน ทำไร่ แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ข้าว เพื่อจำหน่าย ทุนจดทะเบียน (บาท) 20000 บาท

ที่อยู่

87 หมู่ที่ 4 ต.ห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ '3314

หจ.มันแปลงใหญ่ ไทยถาวร หนองเขียน ขะยูง รุ่งเรืองทรัพย์ ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน