เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการทำนา ทำสวน ทำไร่ ทุนจดทะเบียน (บาท) 13000 บาท

ที่อยู่

14 หมู่ที่ 5 ต.เขิน อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ '3313

หจ.แปลงใหญ่ยางบ้านเขิน ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน