เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการทำนา ทำสวน ทำไร่ แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ข้าว เพื่อจำหน่าย ทุนจดทะเบียน (บาท) 20000 บาท

ที่อยู่

5 หมู่ที่ 6 ต.ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ '3312

หจ.วิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ข้าว บ้านหนองจินดาใหญ่ ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน