เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการเก็บเกี่ยวข้าวและไถนา ทุนจดทะเบียน (บาท) 40000 บาท

ที่อยู่

13 หมู่ที่ 2 ต.สวาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ '3317

หจ.แปลงใหญ่ปรางค์กู่ข้าว ม.2 ต.สวาย ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน