เกี่ยวกับบริษัท

บริการเก็บเกี่ยวข้าวและไถนา จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ทุนจดทะเบียน (บาท) 100000 บาท

ที่อยู่

47/2 หมู่ที่ 10 ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ '3317

หจ.วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อบ้านตรอก ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน