เกี่ยวกับบริษัท

บริการเก็บเกี่ยวข้าวและไถนา ทุนจดทะเบียน (บาท) 30000 บาท

ที่อยู่

35 หมู่ที่ 2 ต.สำโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ '3317

หจ.แปลงใหญ่ปรางค์กู่สำโรงปราสาท ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน