เกี่ยวกับบริษัท

กิจการบริการเก็บเกี่ยวข้าวและไถนา ทุนจดทะเบียน (บาท) 50000 บาท

ที่อยู่

75 หมู่ที่ 12 ต.โพธิ์ศรี อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ '3317

หจ.แปลงใหญ่ปรางค์กู่บ้านกอกหวาน 2020 ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน