เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการผลิต แปรรูป และจำหน่ายข้าวเปลือกอินทรีย์ ข้าวสาร และสินค้าทางการเกษตรทุกชนิด ทุนจดทะเบียน (บาท) 30000 บาท

ที่อยู่

9 หมู่ที่ 4 ต.คูซอด อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ '3300

หจ.แปลงใหญ่ข้าวคูซอด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน