เกี่ยวกับบริษัท

จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร-เครื่องมืออุปกรณ์ด้านการเกษตร ทุนจดทะเบียน (บาท) 7000 บาท

ที่อยู่

86 หมู่ที่ 9 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ '3323

หจ.แปลงใหญ่ข้าวหมู่ 9 พยุห์ ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน