เกี่ยวกับบริษัท

ผลิตข้าว แปรรูปข้าว และจำหน่าย ทุนจดทะเบียน (บาท) 4000 บาท

ที่อยู่

22 หมู่ที่ 3 ต.จานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ '3321

หจ.วิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่บ้านฟ้าผ่า ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน