เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการจัดซื้อเครื่องจักรกลทดแทนแรงงาน และเพื่อใช้เครื่องจักรกลในการพัฒนาคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ทุนจดทะเบียน (บาท) 5000 บาท

ที่อยู่

22 หมู่ที่ 12 ต.หนองใหญ่ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ '3312

หจ.วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่บ้านโนนใหญ่ ม.12 ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน