เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการผลิต ปรับปรุง แปรรูป และจำหน่ายผลผลิตจากข้าว และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

25 หมู่ที่ 12 ต.หนองห้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ '3312

หจ.วิสาหกิจนาแปลงใหญ่ เกษตรยุคใหม่หนองใหญ่พงพรต ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน