เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายข้าว พืชไร่ตามฤดูกาล ปศุสัตว์ ทุนจดทะเบียน (บาท) 20000 บาท

ที่อยู่

92/1 หมู่ที่ 13 ต.สมอ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ '3317

หจ.แปลงใหญ่ สมอ ม.13 ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน