เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการผลิตข้าว ค้าข้าวเปลือก ค้าข้าวสาร ค้าข้าวเหนียว แปรรูปข้าว ค้าข้าว ทุนจดทะเบียน (บาท) 40000 บาท

ที่อยู่

38 หมู่ที่ 10 ต.ใจดี อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ '3314

หจ.วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าว หมู่9 ใจดี ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน