เกี่ยวกับบริษัท

ค้าขายผลผลิตทางการเกษตร ทุนจดทะเบียน (บาท) 10000 บาท

ที่อยู่

73 หมู่ที่ 9 ต.เมืองจันทร์ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ '3312

หจ.แปลงใหญ่ข้าว งิ้วกลาง ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน