เกี่ยวกับบริษัท

ผลิตและจำหน่ายข้าว พืชไร่ตามฤดูกาล ปศุสัตว์ และอาหารสัตว์ ทุนจดทะเบียน (บาท) 20000 บาท

ที่อยู่

98 หมู่ที่ 3 ต.หนองแก้ว อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ '3300

หจ.แปลงใหญ่หนองแก้ว หมู่ 3 ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน