เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการทำนา ทำสวน ทำไร่ แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ข้าวเพื่อจำหน่าย ทุนจดทะเบียน (บาท) 30000 บาท

ที่อยู่

13 หมู่ที่ 5 ต.แขม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ '3312

หจ.วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าว โนนสาย ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน