เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการซื้อขายผลผลิตทางการเกษตร ทุนจดทะเบียน (บาท) 40000 บาท

ที่อยู่

17 หมู่ที่ 7 ต.ห้วยตึ๊กชู อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ '3314

หจ.วีระออเกษตรแปลงใหญ่ ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน