เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการค้าขายผลผลิตทางการเกษตร ทุนจดทะเบียน (บาท) 60000 บาท

ที่อยู่

13/1 หมู่ที่ 2 ต.ห้วยจันทร์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ '3315

หจ.นาแปลงใหญ่บ้านห้วยหนองผือ ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน