เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการค้าขายผลผลิตทางการเกษตร ทุนจดทะเบียน (บาท) 100000 บาท

ที่อยู่

42 หมู่ที่ 4 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ '3315

หจ.นาแปลงใหญ่บ้านกันทรอมใต้ ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน