เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ทุนจดทะเบียน (บาท) 20000 บาท

ที่อยู่

20 หมู่ที่ 6 ต.ห้วยสำราญ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ '3314

หจ.ข้าว โคขุน สมุนไพร บ้านนาก๊อกพัฒนา ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน