เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการทำนา ทำสวน ทำไร่ และทำการเกษตรทุกประเภท ทุนจดทะเบียน (บาท) 70000 บาท

ที่อยู่

46 หมู่ที่ 10 ต.หนองหมี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ '3316

หจ.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าว หมู่ 2 ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน