เกี่ยวกับบริษัท

การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

164/4 หมู่ที่ 10 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ '3115

บจ.งามสพรั่งขนส่ง จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน