เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ เพื่อใช้และจำหน่าย ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

388/1 หมู่ที่ 4 ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ '3114

บจ.เอ็น.อี. พาวเวอร์ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน