เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการจำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์ระบบสำรองไฟฟ้า ระบบผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ แบตเตอรี่ ยานยนต์ไฟฟ้าและอะไหล่ยนต์ ทุนจดทะเบียน (บาท) 500000 บาท

ที่อยู่

183/4 หมู่ที่ 17 ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ '3100

บจ.ธัมส์อัพ อีเอสเอส จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน